Som det blev gjort klart på generalforsamlingen, var sidste års løsning på andespillet ikke holdbar. Dette skyldes primært to ting. Først og fremmest genererede andespillet et mildest talt stort underskud, hvilket medførte, at vi resten af året havde et strammere budget til festerne. Ydermere er vi fra universitets side blevet forbudt afholdelse af andespillet på Campus Fuglesangs Allés udendørsarealer i eksamensperioden. Både den tidligere- og nuværende bestyrelse har lagt et stort arbejde i at finde en løsning, men da AU ser Økonomisk Forening som en forlængelse af universitetet, ser de ikke at et sådan event afholdes uden for universitets mure da de frygter at dette kan skade universitets omdømme. Alle muligheder og kreative løsninger er fra begge bestyrelsers side blevet forsøgt, men desværre uden held. Derfor har vi set os nødsaget til at udsætte andespillet til næste år, hvorfor vi vil forsøge at skabe rammerne om et fedt alternativ til andespillet; der vil altså stadig blive afholdt fest d. 5. December. Det skal understreges at dette IKKE er en aflysning af andespillet, men derimod blot en udskydelse. Vi vil derfor gøre alt hvad vi kan for at kunne afholde andespillet i oktober, som det også blev foreslået på generalforsamlingen.