Torsdag, 1. marts 2018 - 6:30 til Fredag, 2. marts 2018 - 16:00

Tag med ØF til København og få en studietur med faglighed og fremtidige jobmuligheder!

Københavnerturen går i 2018 til Nationalbanken, Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Implement Consulting Group.

Hver virksomhed vil stå for en præsentation, som består af jobmulighederne i deres virksomheder for Cand.Oecon, Cand.Soc og Public Policy, samt eventuelt cases og besvarelse af spørgsmål.

Turen er gratis – finansieret af Økonomisk Forenings samarbejde med de deltagende virksomheder. Vi sørger bl.a. for transport t/r, overnatning i Københavns centrum, morgenmad samt middagsmad torsdag og fredag.

Vi glæder os til en lærerig studietur med fokus på fremtidige jobmuligheder og på at øge fagligheden blandt vores medlemmer.

Programmet bliver som følgende:

Vi kører med bus fra Fuglesangs Allé 4 ca. kl. 06:30 torsdag d. 1. marts. Det præcise tidspunkt bliver meldt ud på mail til de deltagere som får tildelt en plads jf. vores vedtægter.

Vores første besøg er Nationalbanken, hvor vi har en aftale kl. 11:00-13:30.

Vi spiser frokost hos Nationalbanken, og tager herfter videre til vores næste aftale, som er med Udenrigsministeriet. Her har vi afsat mellem to og tre timer inkl. spørgsmål.

Vi tager herefter hen til vores hotel som er Wake Up Copenhagen i Borgergade, hvor vi sætter vores kufferter. Torsdag aften står på fællesspisning og socialt samvær.

Dagen efter, dvs. fredag d. 2. marts, er vores første aftale kl. 09:00 hos Beskæftigelsesministeriet, hvor vi skal være i 2,5 time. 

Efter vi har spist frokost ved Beskæftigelsesministeriet, fortsætter vi til Implement Consulting Group, som bliver turens sidste virksomhedsbesøg.

Vi afslutter derfor omkring kl. 16:00, hvorefter vi kører med bus hjem til Fuglesangs Allé 4.

Forventet hjemkomst fredag aften kl. 20:00-20:30.

Pladserne på Københavnerturen vil blive fordelt efter studieanciennitet jf. Økonomisk Forenings vedtægter. Turen kræver medlemsskab af Økonomisk Forening.

Fagligt Udvalg står for turen, og i tilfælde af spørgsmål kan vi kontaktes på mailen: oekonomiskforening@gmail.com att: Fagligt Udvalg eller Christian og Mathilde.

Tilmeldingen lukker mandag den 19/2, hvorefter pladserne vil blive allokeret og offentliggjort hurtigst muligt.

Event type: