Analytisk stærk økonom til Økonomi og Pengepolitik

JOBBET Din primære opgave er at lave analyser af monetære og makrofinansielle forhold i Danmark og udlandet. Analyserne ligger til grund for Nationalbankens samlede vurdering af dansk økonomi. På den baggrund vil dit arbejde medvirke til at understøtte Nationalbankens anbefalinger til den økonomiske politik, som bl.a. formidles i bankens publikationer…

Læs mere