GRUPPEFACILITATORER | INSTITUT FOR ØKONOMI

Som led i et forsøg med at styrke studiekompetencerne blandt studerende på første årgang af Bacheloruddannelsen i Politik og økonomi samt Oecon opslås en række stillinger som gruppefacilitatorer. Stillingerne indebærer ansvaret for den praktiske gennemførelse af tre gruppediskussioner á to timer med hver af fire grupper af studerende fra første…

Læs mere