Økonomisk Forening

Økonomisk Forening

Jobtavlen

SPECIALESTUDERENDE I DANMARKS NATIONALBANK

Med en specialeplads i Nationalbanken får du mulighed for unik daglig sparring i din specialeskrivningsproces og en god fornemmelse af, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads. Vi tilbyder specialepladser til kandidatstuderende ved et af universiteterne i Danmark med start i 2.halvår 2021. Du får din daglige gang i…

Se jobopslag

Dygtig økonom søges | De Økonomiske Råd

De Økonomiske Råds sekretariat, som har til opgave at hjælpe de såkaldte økonomiske vismænd med at gennemføre og formidle analyser af dansk økonomi, søger en dygtig og engageret økonom. Analyseområderne omfatter især følgende områder: Makroøkonomiske analyser og konjunkturvurderinger ved brug af forskellige typer af makro-økonomiske modeller Vurderinger af konkrete økonomisk-politiske tiltag og af den…

Se jobopslag

Seneste events

Nationalbankens karriereaften

Er du økonomistuderende og kunne du tænke dig at få en forsmag på, hvordan det er at arbejde i Danmarks Nationalbank? Nationalbankens karriereaften for økonomistuderende ved landets universiteter og handelshøjskoler holder vi i år mandag den 23. november. På grund af corona-situationen bliver karriereaftenen virtuel, men programmet vil ligesom tidligere…

Se event