SPECIALESTUDERENDE I DANMARKS NATIONALBANK

Med en specialeplads i Nationalbanken får du mulighed for unik daglig sparring i din specialeskrivningsproces og en god fornemmelse af, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads. Vi tilbyder specialepladser til kandidatstuderende ved et af universiteterne i Danmark med start i 2.halvår 2021. Du får din daglige gang i…

Se job opslag

Dygtig økonom søges | De Økonomiske Råd

De Økonomiske Råds sekretariat, som har til opgave at hjælpe de såkaldte økonomiske vismænd med at gennemføre og formidle analyser af dansk økonomi, søger en dygtig og engageret økonom. Analyseområderne omfatter især følgende områder: Makroøkonomiske analyser og konjunkturvurderinger ved brug af forskellige typer af makro-økonomiske modeller Vurderinger af konkrete økonomisk-politiske tiltag og af den…

Se job opslag

Fuldmægtig til Makropolitisk Center i Finansministeriet

Har du lyst til at bidrage til det analytiske grundlag for den økonomiske politik, og har du ambitioner for dig selv og det danske samfund? Så er en stilling i Finansministeriets Makropolitiske Center måske dit næste job. Om stillingen Finansministeriets Makropolitiske Center (MPC) søger aktuelt en fagligt stærk økonom, gerne…

Se job opslag

NYUDDANNEDE ØKONOMER TIL BANK OG MARKED

Vil du være med til at være bank for bankerne og arbejde med den operationelle del af pengepolitikken samt betalingsformidling? Så har du nu muligheden for et udfordrende job i en spændende organisation med et uformelt arbejdsmiljø præget af høj faglighed og mange samarbejdsflader. Jobbet I afdelingen Bank og Marked…

Se job opslag

ØKONOM TIL FINANSIEL STATISTIK

Vil du bruge dine stærke evner til at udvikle finansiel statistik og være med til at sikre Danmark en robust økonomi? ​Danmarks Nationalbank er som centralbank uafhængig. De opgaver, vi er sat i verden for at løse, er både komplekse og udfordrende, og de kræver, at vi har en høj…

Se job opslag

AKTUAR ELLER ØKONOM TIL FINANSIEL STATISTIK

Vil du bruge dine stærke evner til kvantitative analyser af forsikring, pension og investeringsfonde for at sikre Danmark en robust økonomi? Danmarks Nationalbank er som centralbank uafhængig. De opgaver, vi er sat i verden for at løse, er både komplekse og udfordrende, og de kræver, at vi har en høj…

Se job opslag